NieuweOuweleemGroepNieuweOuweleemGroep NieuweOuweleemGroep Volgende route: 19-08 08:30 Ruim om Valkenburg
Echternach
Slang
Aanstormend peleton
Uiteengeslagen peleton
Klim in Saarburg 1
Klim in Saarburg 2
Klim in Saarburg 3
Afdaling in Saarburg
Peleton na ravitailering
Peleton over de rustige fietspaden
Klimmen langs het koolzaad